Detta ska du tänka på vid korrekturläsning – SQ och BQ

För att säkerställa kvaliteten på alla texter korrekturläser vi dem innan de kan skickas till kund. I den här guiden går vi igenom vad du ska tänka på vid korrekturläsning.

Hur fungerar det och vad betyder knapparna?

När du har öppnat en text för korrekturläsning har du en panel till höger med olika alternativ. Här går vi igenom hur det fungerar och vad de olika knapparna betyder.

”Done” and send feedback

När du har korrekturläst texten klickar du på ”Done” och bockar i rutorna med vad som är godkänt så skickas den vidare till en sista kontroll. När texten har nått den fasen ska inga ändringar behöva göras och texten måste således hålla den efterfrågade kvaliteten. Efter att du har skickat den till quality check förflyttas ansvaret från skribenten till dig och om något nu behöver ändras är du ansvarig för att göra dessa ändringar.

Har du en kommentar om något i texten, till exempel att ett sökord är felstavat, kan du skriva in det i Message to Quality Control innan texten skickas vidare.

Send back to writer with feedback

Om texten inte är tillräckligt bra, inte följer instruktionerna eller av andra anledningar behöver ändras klickar du på ”Send back to writer”. Då skickas texten tillbaka till skribenten. Innan den skickas får du kryssa i av vilken eller vilka anledningar du skickar tillbaka texten, samt ge en kommentar med feedback på vilka ändringar som behöver göras. Längre ner i guiden kommer vi ge tips på hur du ger bra feedback samt ge information om när du skickar tillbaka en text och när du inte gör det.

”Message to writer” använder du när du vill skicka feedback till skribenten utan att skicka tillbaka texten. Vi ser gärna att du skickar feedback på texterna så ofta som möjligt. Det kan antingen vara en positiv och uppmuntrande kommentar eller konstruktiv feedback på hur skribenten kan utvecklas och skriva en ännu bättre text nästa gång.

Punkter att kontrollera när du korrekturläser

Instruktioner

Börja alltid med att läsa instruktionerna. Därefter kan korrekturläsningen delas in i två delar – språket och textens information.

Exempeltexter och källa till information

Kontrollera alltid eventuella exempeltexter om det är en viss ton kunden vill ha eller ett visst upplägg.

Språket

Kontrollera följande punkter när du korrekturläser språket:

 • Stavfel – är det rättstavat? Inga stavfel får förekomma i slutprodukten.
 • Grammatiken – är texten grammatiskt korrekt?
 • Rätt ton – passar tonen med ämnet? Är det vad som angivits i ”tone of voice”
 • Bra flyt – flyter läsningen på bra eller måste du läsa om samma mening två gånger för att förstå? Varför flyter inte läsningen? Flyter det mellan paragraferna? Finns det naturliga övergångsord/mening?
 • Upprepningar – är det onödiga upprepningar av ord eller meningar?

 

Textens information

Förutom ett bra språk är det viktigt att texten följer instruktionerna och innehåller den information som kunden önskar. Kontrollera följande punkter gällande textens information:

 • Ämnet – handlar texten om det som efterfrågas?
 • Textens fakta – stämmer all fakta? Inga faktafel får förekomma.
 • Rätt ton – överensstämmer den med vad som efterfrågas i instruktionerna?
 • Upprepningar – är det onödiga upprepningar av information?
 • Fluff – är det meningar och ord som är utfyllnad? Om du tar bort dem, förlorar texten sin mening, om inte då är det fluff.

Skillnaderna mellan Standard Quality och Business Quality

Samtliga punkter som har angetts ovan ska kontrolleras vid såväl SQ som BQ. Den stora skillnaden är att ännu högre krav ställs när det kommer till Business Quality, både på språkets flyt och textens information. Detta låter kanske luddigt så för att konkretisera det något kan du även kolla efter följande punkter när du korrekturläser BQ:

 • Skänker varje mening värde till läsaren? Vid BQ ska varje mening bidra med information och ingen utfyllnadstext får förekomma.
 • Används utfyllnadsord? Ord som till exempel ”så”, ”väldigt” och ”faktiskt” kan betraktas som utfyllnadsord och nästan alltid tas bort.
 • Fluff ? Finns det meningar som är utfyllnad? Om du tar bort dem, förlorar texten sin mening, om inte då är det fluff.
 • Talar texten till läsaren? Ordet ”man” ska helst inte förekomma i BQ-texter, såvida inget annat anges i instruktionerna. Tilltala läsaren som ”du” i stället.

Så ger du bra feedback

Syftet med din feedback är dels att få skribenten att göra de eventuella ändringar som krävs och dels att utbilda skribenten så att denne kan skriva ännu bättre texter i framtiden.

 1. Säg något positivt och motivera varför
 2. Berätta vad som behöver/kan förbättras. Ge tydliga exempel och motivera varför. Här kan du även ge tips på hur skribenten kan tänka.
 3. Avsluta med något positivt.

Exempel 1:

Hej NAMN, jag tycker att du har skrivit en bra text som är intressant och kul att läsa. Dessvärre fann jag ett faktafel angående den högsta vinsten i spelet, det står att jackpotten är 10 000 kronor när den i själva verket är 750 000 kronor. Om du korrigerar detta och dubbelkollar att all fakta stämmer blir texten superbra. Ett tips är att läsa guiden ”Så skriver du en bra slotrecension”. Där får du förslag på bra källor du kan använda. Tack!”

Exempel 2:

”Hej NAMN, din text innehåller intressant fakta och har ett fint flyt. Bra! Jag skulle dock vilja att du ser över texten igen så att det inte finns några meningar som kan upplevas som utfyllnadstext, till exempel meningar som: ”Är du sugen på ett casinoäventyr?” och ”Detta är faktiskt väldigt intressant.”. Tänk på att varje mening i BQ-texter måste bidra med värde till läsaren. Ändrar du detta kommer texten bli alldeles utmärkt. Tack!”

Då skickar du tillbaka texten

 • Om texten innehåller många stavfel och ett slarvigt språk – inte bara ett fåtal slarvfel
  Alla kan göra slarvfel och dessa är din uppgift som korrekturläsare att upptäcka och korrigera. Är det dock många stavfel och ett slarvigt språk kan du skicka tillbaka texten. Glöm inte att ge konstruktiv feedback, ta till exempel med en skrivregel i din feedback. Du kan också skicka tillbaka texten i rent utbildningssyfte, om skribenten till exempel skriver väldigt långa meningar och behöver sätta in fler skiljetecken.

 

 • Om texten innehåller faktafel
  Som korrekturläsare behöver du kontrollera att fakta stämmer och om den inte gör det kan du skicka tillbaka texten. Skribenten behöver uppmärksammas på att bättre research krävs så att det inte fortsätts slarvas med det i framtiden. Ge exempel på fakta som inte stämmer och be skribenten se över resterande fakta igen.

 

 • Om något behöver skrivas om
  Som korrekturläsare är din uppgift att korrigera texten men du ska inte behöva göra omskrivningar. Självklart kan du till exempel kasta om ordföljden i en mening för att ge texten bättre flyt och lägga in eller ta bort skiljetecken. Rör det sig dock om meningar som måste tas bort och ersättas helt kan du skicka tillbaka texten. Ge exempel på en eller flera meningar som behöver skrivas om och motivera varför.

 

Se också följande guider:

 

 • Skrivregler och stavning
 • Så skriver du bättre texter – enkla tips
 • Ordlista med casinotermer
 • Så skriver du en bra casinorecension
 • Så skriver du en bra slotrecension

Was this article helpful?