Swedish Business Quality, Blockchain Example

Vad är Blockchain?

Blockchains, eller blockkedjor som det kan översättas till på svenska, är ett relativt nytt fenomen som fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. De flesta hörde förmodligen talas om Blockchain i samband med att kryptovalutan Bitcoin lanserades år 2009. Det är inte så konstigt då Blockchain utgör själva grunden till denna alternativa valuta. Blockchain utvecklades under pseudonymen Satoshi Nakamoto (vem/vilka detta är förbli än idag ett mysterium) år 2008, men rötterna och föregångaren till Blockchain och kryptovalutor uppstod redan under 1990-talet. Idag har kryptovalutan Bitcoin fått ett relativt stort genombrott men för att förstå valutan mer grundligt krävs en förståelse för Blockchain och dess tekniska uppbyggnad. Hur fungerar det och vilka användningsområden har Blockchain idag?

  • Blockchain är grunden till kryptovalutan Bitcoin
  • Blockchain är en databas bestående av noder, kedjor och block
  • Blockchain är en avancerad teknik som används av olika företag och organisationer

Om Blockchain och dess användningsområden

Blockchain och Bitcoin går i hand i hand då syftet bakom Blockchain, som tidigare nämnt, är att fungera som grunden till Bitcoin. Denna kryptovaluta har i sin har blivit allt mer populär att använda vid transaktioner som sker över nätet, till exempel på nätcasinon när du gör insättningar och uttag. Blockchain och kryptovalutor kan dock användas i många fler syften än transaktioner till och från nätcasinon. Många banker är till exempel delaktiga i forskningen om Blockchain som medel för framtida transaktioner via nätet. Ett exempel på användningsområde som är under diskussion är registrering av värdepapper.

Den tekniska biten av Blockchain är inte helt lätt att förstå. Enkelt förklarat fungerar systemet som en distribuerad databas bestående av en kedja av block, eller noder – vilket kan förklaras som förgreningar i ett datornätverk. Varje block eller nod har som syfte att lagra data samt verifiera tillägg och ändringar som görs i någon av de andra noderna i kedjan. Om vi tar en transaktion med Bitcoin till ett online casino som exempel, lagrar alltså ett block i en Blockchain information om transaktionen gjord med valutan, det vill säga vem som gjorde en insättning eller ett uttag och antalet mynt. För att en transaktion ska bli giltig krävs det att blocket som den tillhör blir tillagt och verifierat av andra noder i kedjan. Själva kontrollen utgörs av att båda parterna i transaktionen signerat och godkänt den med hjälp av ett lösenord.

Framtiden för Blockchain

Precis som kryptovalutor i stil med Bitcoin, är Blockchain fortfarande ett relativt nytt fenomen för oss. Det spås dock bli allt mer populärt i framtiden då många har börjat forska kring hur det kan implementeras inom olika områden. En av aktörerna inom forskningen är den schweiziska storbanken UBS, som under år 2015 invigde ett innovationscentrum i London som tillägnas utvecklingen av blockkedjetekniken. Även svenska banker likt SEB och Nordea går i planerna om att skapa en egen blockkedja. För just banker kan Blockchain vara en lösning för de som vill sköta transaktioner i realtid utan att behöva verifiera sig hos en tredje part.

År 2015 lanserade även börskoncernen Nasdaq sin första Blockchains-baserade tjänst, Nasdaq Linq. Det är en handelsplattform som hanterar aktier i privata företag som ännu inte har börsnoterats. För Nasdaq fyller Blockchain syftet att administrera och hantera småbolagsaktier. Med hjälp av Blockchain kan dessutom transparensen öka och manuella misstag kan elimineras eller åtgärdas snabbare.

Företaget Filament har ett annat användningsområde för Blockchain, nämligen som ett program för registrering av energiproduktion i solpaneler. Med Blockchain går det att skapa elcertifikat som är tillgängliga för såväl privatpersoner som för organisationer och företag. Användningsområdena för Blockchain kan alltså vara av olika karaktär och utvecklingen har bara börjat.

Fördelar med Blockchain och Bitcoin

När det kommer till Blockchain i förhållande till Bitcoins, frågar sig många om Bitcoins är ett bra transaktionsalternativ. En av anledningarna till att Bitcoin blivit ett så populärt transaktionssystemet att använda sig av är just för att betalningen sker snabbt och globalt, transaktionsavgifterna är mycket låga och du behöver inte förlita dig på en tredje part i transaktionen. Det här är bara några av fördelarna med Bitcoin och anledningen till att det fungerar så bra är utvecklingen av Blockchain.

Click to read a Casino Review or a Slot Review example!

Was this article helpful?