Eestikeelsete tekstide kirjutamise stiilijuhend

See juhend annab ülevaate põhitõdedest, millest tuleks kasiinotekste kirjutades
juhinduda. Stiilijuhendi eesmärk on ühtlustada kliendile loodavate tekstide stiili
ja tagada parem kvaliteet. Mitmeski aspektis lähtub see juhend kirjutajate tekste
parandades märgatud levinumatest vigadest ja komistuskohtadest.

Allikad – kust infot leiad?

Ilmselgelt tuleb sedasorti ülevaateid kirjutades allikana kasutada internetti. See tähendab, et
infosse tuleb suhtuda ka teatava ettevaatlikkusega. Mitte kõikidel lehtedel ei ole kõige
usaldusväärsem informatsioon ning võimalusel tasub faktid üle kontrollida. Eriti kehtib see
kampaaniatingimuste ja maksemeetodite kohta. Võimalusel eelista alati kasiino enda kodulehte,
mitte mõnda ülevaatelehte. Kasiino enda lehel on teave kõige asjakohasem, sest see on kasiino enda
huvides, et potentsiaalsed mängijad õigel ajal õigest kohast õige info üles leiavad. Kui kasiinol on
olemas nii ingliskeelne kui eestikeelne leht, suuna fookuspigem eestikeelsele lehele. Seal on ka
olulised mõisted juba ära tõlgitud. Sirvi kasiino informatiivseid lehekülgi ja jälgi nende
keelekasutust. Kui tundub, et tegu on lohaka tõlkega, kasuta pigem ingliskeelset lehte (juhul, kui
tegu on rahvusvahelise kasiinoga, mille emaettevõte pole Eestist), sest sel juhul võib lehel muidki
vigu esineda.
Ülevaateid pakkuvaid lehti võib kasutada, aga veendu informatsiooni ajakohasuses. Tõenäoliselt on
kasiino enda kodulehel uuem info. Blogid ja Wikipedia on pigem aga halvad allikad, kuna tegu on
väga subjektiivsete allikatega. Kust iganes sa ka infot ei leiaks, kirjuta see alati oma sõnadega
ümber, sest otsene kopeerimine on keelatud!

Arvesta lugejaga

Kes on su lugeja? Miks ta seda teksti loeb? Kui sina oleksid lugeja, kas naudiksid kirjutatud teksti
lugemist? Ära suurusta, jää lihtsaks. Kellelegi ei meeldi lugeda pikki ja lohisevaid lauseid, mis mitte
kuhugi ei jõua.
Lühike ja konkreetne
Igat lõiku tuleks alustada sissejuhatava lausega, mis lõigu sisu lühidalt kokku võtab. Lugeja saab sel
juhul ka diagonaalis lugedes aru, millest konkreetses lõigus juttu tuleb. Järgnevates lausetes eelista
pigem lihtsat struktuuri. See ei tähenda, et pead lihtlausete juurde jääma, aga liiga keeruliseks ei
tasu lauseid ajada.

Toon

Samuti peaks kirjutatu toon olema sõbralik. Ära püüa lugejat ninatargalt õpetada, vaid jää lahkeks.
Kirjuta nii, nagu räägiksid hea sõbraga, kellest väga hoolid. Jää neutraalseks, ära anna hinnanguid.
Lugeja otsustab ise, kas talle konkreetne kasiino meeldib. Emotsioonidega tasub ka pigem kitsi olla
ning mitte liiga ülevoolavaks muutuda. Kasuta seepärast ka hüüumärke tagasihoidlikult.

Keele tasand

Õigekiri

Kui sa ei tea, kuidas mingit sõna kirjutama peaks, võta appi õigekeelsussõnaraamat ehk ÕS, mis on
saadaval ka internetis. Võõrsõnade käänamisel või nende õigekirjas veendumiseks võid proovida
ka otsingut “sõna + Keeleabi”. Nii jõuad suure tõenäosusega Keeleabi artiklini, kus huvipakkuva
sõnaga ümberkäimist käsitletakse.

• ÕS – https://www.eki.ee/dict/qs/
• e-keelenõu – http://kn.eki.ee/

Eestikeelsed väljendid

Kuna TopContentis ei saa sõnu kursiivi panna – mida üldiselt tsitaatsõnadega tehtaks -, siis kasuta
eelistatult alati pigem eestikeelset sõna. Ingliskeelsed sõnad kõlavad tekstis võõrana.

Allpool mõned näited eelistatud sõnakasutusest.

 

Poolvõõrkeelne variant Eelista
online-kasiino netikasiino, internetikasiino, veebikasiino
slotikad, slotimängud  mänguautomaadid, automaadimängud
Baccara bakaraa
tasuta spinnid tasuta keerutused
bettimine panustamine
deposiit sissemakse
chat jututuba
live-kasiino reaalajas kasiino

TIP

Kui kasiino enda nimes on ingliskeelne sõna, siis võib selle ka nii jätta. Nt “Maria
Casino”. Sel juhul tuleb aga tsitaatsõnade käänamise reeglitega arvestada. Antud
näites tuleks käänata käändelõppe lisades, nt. “Maria Casinos”.

Kõrvallaused

Teksti saab muuta ilmekamaks pisut keerulisemate lausekonstruktsioonidega. Pea meeles, et
kõrvallause tuleb eraldada komaga, nt “Tasuta

Was this article helpful?