English to Norwegian Translation Example

Original text Bad translation Good translation Tips how to fix it
Sunday 3rd December: 50% up to €200 or a Cashback of 10% Søndag tredje Desember : 50 prosent avslag på varer opptil 200 euro eller 10 prosent tilbake Søndag 3. desember: 50 % opptil 200 euro eller 10 % cashback – Datoer skrives med tall (husk punktum).
– Bruk prosenttegn, og husk mellomrom foran.
– «Cashback» brukes på norsk.
– «Opptil» brukes på kampanjetilbud til kasinoer, når det er snakk om prosenter opptil en viss sum.
The terms and conditions of the promotion were prepared in English. If there are any inconsistencies in translated versions, the English version shall apply. Krav og premisser til kampanjen ble forberedt på engelsk. Om det finnes ubestemmeligheter i de oversatte versjonene så skal den engelske versjonen gjelde. Kampanjens vilkår og betingelser ble utarbeidet på engelsk. Dersom det er uoverensstemmelser i de oversatte versjonene, så er det alltid den engelske versjonen som gjelder. – Skriv flytende og med god grammatikk.
– Sørg for at ordene som blir brukt er riktig slik at teksten ikke gir feil inntrykk.
What is the shipping policy to the US? Hva er fraktpolisen til USA? Hva er reglene for frakt til USA? Det er viktig å ikke oversette til Norwenglish, men til norsk.

In a nutshell, keep the context and Norwegian grammar rules in mind! Avoid word-to-word translation.