English to Swedish Translation Example

Original text Bad translation Good translation Tips how to fix it
All you really need to do is spin the wheels, bet your money, and keep your fingers crossed. Allt du behöver göra är att sätta hjulen i rullning, betta dina pengar och krossa dina fingrar. Allt du behöver göra är att snurra hjulen, lägga dina bets och hålla tummarna. Översätt ordspråk och talesätt (cross your fingers) med de närmaste svenska motsvarigheterna (hålla tummarna).
Vad skulle du säga om du ville uttrycka precis samma sak utan att ha originaltexten framför dig? Använd de orden istället för att skriva av källtexten ord-för-ord.
Withdrawals on the website are possible only via Neteller, Visa, Bank Wire or Skrill. We pay your attention that once you deposited money via Visa, you’ll be able to withdraw also via Visa (this is applicable only to Visa banking method). Uttag på webbplatsen är endast möjlig via Neteller, Visa, Bank Wire eller Skrill. Vi betalar din uppmärksamhet genom att när du satt in pengar via Visa, kommer du att även kunna ta ut via Visa (detta gäller endast Visa bankmetod). Uttag på webbplatsen är endast möjligt via Neteller, Visa, Bank Wire eller Skrill. Vi vill göra dig uppmärksam på att om du satt in pengar via Visa, då kommer du bara kunna ta ut pengar via Visa (detta gäller endast denna betalningsmetod). När språket i källtexten inte är korrekt, fråga dig vad meningen faktiskt försöker säga. Översätt till detta och följ inte originalet.

In a nutshell, keep the context and Swedish grammar rules in mind! Avoid word-to-word translation.