Puhekielisiä ilmaisuja joita tulee välttää

Suomessa puhe- ja kirjoituskieli eroavat toistaan ajoittain paljonkin – eri murre-eroista puhumattakaan! Me Topcontetilla keskitymme kuitenkin kirjoitettuun yleiskieleen, jonka tulisi olla mahdollisimman helppolukuista. Asiakkaamme tilaavat meiltä tekstiä verkkosivuilleen, joiden tarkoitus on ennen kaikkea antaa lukijalle tietoa jostakin asiasta – kertoa peleistä, lainoista, matkakohteista tai kuvailla verkkokaupan tuotteita.

Epävirallinen, ei epäasiallinen

Sävy määritellään usein sanoilla ”Serious, but optimistic and informal”, ja sillä tarkoitetaan selkeää, asiantuntevaa tekstiä, joka ei korosta negatiivisia asioita. Termillä ”informal” ei myöskään viitata puhekieleen, vaan ystävälliseen eteenpäin soljuvaan sävyyn ilman kankeita muodollisuuksia.

Slangi, ns. ”väkisin käännetyt” ilmaukset tai arkiset sanat eivät kuulu asiaan. Tällaisia ovat muun muassa:

  • simppeli – yksinkertainen, suoraviivainen, helppo, pelkistetty, tyhmä
  • tsekata – tarkistaa, tutkia, ottaa selvää, tarkastella, katsastaa, selvittää
  • firma – toiminimi, liike, yritys, yhtiö, konserni, liikeorganisaatio
  • fiksu – nokkela, älykäs, terävä, sukkela, kekseliäs
  • filtteri – suodatin, hakuehto
  • satsata – panostaa, investoida, sijoittaa
  • leffa/filmi – elokuva, elokuvanäytös
  • missata – hassata, hukata, jättää väliin, menettää, sivuuttaa, ohittaa

Yllämainitut sanat antava tekstille helposti epäasiallisen sävyn eikä asiantuntevuus välity halutulla tavalla. Jos et ole varma, onko sana arkityylinen, tarkista asia Kielitoimiston sanakirjasta.

Painettu sana ei heijasta äänenpainoja, vaan auktoriteetti luodaan sanavalinnoilla. Muitakin rakenteellisia eroja on, ja voit tarkastella niitä alla olevasta taulukosta.

PUHEESSA KÄYTETÄÄN KIRJOITUKSESSA TULEE OLLA
paljon pronomineja (se, ne, toi) – (se oli hieno se ohjelma) runsaasti substantiiveja – (ohjelma oli hieno)
rinnasteita (ja, tai, eli) alistuskonjunktioita (joka, tehtyään)
johdattavaa, toisteista ja väljää tyyliä tiivistä tekstiä, jolla on suuri informaatiotiheys
yksinkertaisia lauserakenteita vuorotellen lyhyitä ja pitkiä lauserakenteita
keskustelupartikkeleita (no, joo, mut, et) rakenteellisia jäsennyskeinoja, kuten välimerkkejä ja kappalejakoja

Rakenna toimiva kokonaisuus

Suomi on kontekstisidonnainen kieli. Toisin sanoen lukijalle on tehtävä selväksi, kuka tekee ja mitä. Asiayhteyksiä ja viitekehyksiä rakennetaan kohdeyleisö mielessä. Valitut sanat ja lauserakenteet vaikuttavat viestin tulkintaan ja kuvaan, joka lukijalle siitä muodostuu. Taluta lukijaa kädestä pitäen läpi tekstin, ilmaise asioiden väliset suhteet, syyt ja seuraukset selvästi oikeilla sanavalinnoilla. Lukijan ei koskaan tulisi pysähtyä lukemaan samaa lausetta tai kappaletta uudelleen, vaan ajatuksen tulee välittyä selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Ei: Ne, jotka haluavat tsekkailla vain 3,2 kilometrin päässä sijaitsevan Valletan kirkkaita valoja, voivat matkata lyhyen matkan taksilla tai bussilla keskustaan.

Vaan: Valletan keskustan säihke ja kirkkaat valot ovat vain 3,2 kilometrin päässä. Niistä kiinnostuneet matkailijat voivat taittaa lyhyen matkan taksilla tai linja-autolla.

Näillä ja muilla oppaistamme löytyvillä neuvoilla saat hiottua teksteissäsi piilevän raa´an timantin esiin – ja toimittaa huippuluokan sisältöä!

Keep up the good work, and stay awesome!

Was this article helpful?