Vältä kieliopin sudenkuopat – yleisimmät kirjoitusvirheet

Suomi on tunnetusti haastava kieli kirjoittaa, ja jopa natiivit puhujat tekevät helposti virheitä. Word tai muut tekstinkäsittelyohjelmat huomaavat typot, mutta eivät ole erehtymättömiä, eivätkä ne läheskään aina havaitse kaikkia suomen kielen lainalaisuuksia. Siksi olemme koonneet yleisimmät kirjoitusvirheet, toivottavasti niistä on apua tekstisi hiomiseen!

Joka vai mikä?

Sivulause voidaan aloittaa monilla tavoin, joista joka/mikä tuntuvat menevän usein sekaisin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että joka viittaa edellä olevaan sanaan, ja mikä edellä olevaan lauseeseen.

Kuin vai kun?

Kun ja kuin sekoittuvat puhekielessä helposti, mutta kirjoitetussa tekstissä niillä on selkeä ero. 

Kun = ilmaisee aikaa, syytä ja ehtoa

Kuin = ilmaisee vertailusuhdetta

Poikkeuksiakin on, ja liittokonjuktiot on hyvä opetella erikseen.

Tehden-lauseet

Tehden tai tehdessä jotakin -tyyppiset lauseet tuottavat usein lukijalle päänvaivaa, ja ne ovat liki poikkeuksetta pilkutettu väärin. Ilmaise asia mieluummin kun- tai jos-lauseella. 

Pelatessaan Pekka söi samalla voileipää.

Kun Pekka pelasi, hän söi samalla voileipää.

Lauseenvastikkeita voi toki käyttää, mutta vain, jos sanoman ymmärtäminen ei kärsi. 

Lauseenvastikkeita ei pilkuteta.

Kongruenssi

Kirjoitetussa suomessa tekijän ja verbin on oltava samassa muodossa. Aina. Puhekieli on sallivampaa, ja siksi kongruenssivirheet siirtyvät helposti kirjoitettuun tekstiin. Asiassa on kuitenkin oltava tarkkana.

Ei: Kolikkopelit on helppoja.

Vaan: Kolikkopelit  ovat helppoja.

Subjekti/objekti harmoniassa

Suomen kielessä konteksti on tärkeässä osassa. Objektin mainitseminen on välttämätöntä, ellei virke ole passiivissa. Huolehdi, että tekijä tulee lauseessa aina selkeästi esille ja persoonamuoto on oikea.

Ei: Näistä voi mainita mm. Visa, Visa Electron sekä Skrill.

Vaan: Näistä voidaan/voimme mainita mm. Visa, Visa Electron sekä Skrill.

Ei: Redbet-kasinon vetomuodoista voi mainita vaikkapa pisteet, lopputulos-, yli/alle -vedot ja pelaajakohtaiset vedot.

Vaan: Redbet-kasinon vetomuodoista mainittakoon/voimme mainita pisteet, lopputulos-, yli/alle -vedot ja pelaajakohtaiset vedot.

Kapulakieli

Kapulakieltä ja ongelmallisia ilmauksia tavataan ensisijaisesti käännöksissä, mutta ajoittain myös sisällöntuotannossa. Muista, että suomi selkeää ja keskeinen asia tulee lukijalle selväksi muutamalla sanalla. Älä pelkää pilkkoa pitkiä lauseita. Äläkä missään tapauksessa yritä kopioida vieraita lauserakenteita englannista tai ruotsista. Lopputulos on helposti kankea ja robottimainen.

Kapulakielen tunnusmerkistöön kuuluvat:

  • konkreettisuuden välttely
  • kankeat, muista kielistä lainatut ilmaukset
  • pitkät ja epäselvät lauseet

Ei: pitkässä juoksussa

Vaan: ennen pitkää, ennemmin tai myöhemmin

Ei: Huone siivotaan tyttöjen toimesta.

Vaan: Tytöt siivoavat huoneen.

Muita sanoja, jotka tekevät helposti lauseesta monimutkaisen, ja joita tulisi välttää ovat: riippuen, omata, sisältäen, kohdalla, osalta, puitteissa, suhteen, taholla.

Ansiosta, vuoksi, takia, johdosta, toimesta, liittyen

Syy-seuraus-suhdetta voi kuvailla monella eri tavalla, mutta sanoman sävy muuttuu helposti sen mukaan, mikä sanoista valitaan.

Ansiosta: Jonkin myönteisen teon vaikutuksesta

Vuoksi: Syy tai perustelu (neutraali)

Takia: Syy tai perustelu (negatiivinen)

Ero sanojen vuoksi ja takia on joskus hiuksen hieno, ja tulee esiin paremmin englannin prepositioiden avulla:  

  • Tein sen sinun vuoksesi = I did it for you
  • Tein sen sinun takiasi = I did it because of you
  •  Minkä vuoksi/takia sinä noin teit? = What did you do that for?

Johdosta/johtuen: Usein parempi käyttää sanoja vuoksi, takia, tähden tai korvata rakenne toisella. Esim ”siksi”.

(Jonkun) toimesta: Tarpeeton ilmaus. Kerro, kuka tekee mitäkin.

 Liittyen: Turha ja virheellinen ilmaus

 Ei: kirja liittyen presidentinvaaleihin

Vaan: kirja presidentinvaaleista

Harjoitus tekee suomen kielen mestarin

Vaikka yllä oleva listaus saattaa tuntua paljolta, muista, että taidot hioutuvat tehdessä. Lue itse aina tekstisi ennen sen palauttamista ajatuksella läpi, tarkkaile sanoman kulkua ja tiedosta käyttämiesi ilmausten tarkoitus. 

Keep up the good work!

Was this article helpful?