Hur du skriver en bra kategoribeskrivning

Kategoribeskrivningar är normalt korta texter som beskriver en viss typ av produkt eller delar av ett sortiment. Det innebär att de behöver skrivas på ett annorlunda sätt jämfört med en artikel, eftersom kategoribeskrivningar ska vara säljande och är avsedda att vara online under lång tid, i motsats till en produktbeskrivning som ska nämna en specifik produkt, varumärke eller kampanj.

Det vanligaste problemet med den här typen av text är att den ofta innehåller för mycket information om andra saker än själva kategorin. Andra vanliga problem är att texten påminner om en artikel eller en guide.

En kategoribeskrivning bör alltid introducera vad kategorin handlar om genom att beskriva produkterna utan att nämna kampanjer, specifika varumärken eller priser, vilket kan förändras med tiden. För att lyckas behöver du noggrant läsa instruktionerna för varje enskild uppgift, och du behöver följa den här arbetsmetoden:

 

Följ kundens instruktioner

Om det finns några exempel eller externa inspirationslänkar, studera dessa noggrant. Kunden har ofta en tydlig bild av vad de förväntar sig att få levererat. Därför måste du följa de inspirerande länkarna och alla andra instruktioner exakt.

Var kreativ när du använder sökorden som kunden vill ha, men överanvänd dem inte. Nyckelord fungerar bättre när de är strategiskt placerade i texten och med variationer och long-tails.

 

Gör research innan du börjar skriva

Identifiera målgruppen och anpassa din stil därefter. Du måste läsa på i ämnet för att veta vilka ord du ska välja när du skriver. Läsaren förväntar sig att du förmedlar expertis om de specifika föremålen i den givna kategorin, men du måste fortfarande kunna skriva på ett kortfattat sätt.

En kategoribeskrivning ska vara lätt att läsa och förstå. Använd alltid den terminologi som förväntas av publiken. Allt innehåll måste vara unikt och informationen tydlig. “Låna” inte material från andra webbplatser eller tryckt material. Lär dig istället av ditt forskningsmaterial och skriv din text med dina egna formuleringar.

 

Struktur och skrivstil

Presentera företagets utbud och beskriv hur produkterna och företaget (i det här fallet ska du skriva i ett “vi” eller “oss”-perspektiv) kan hjälpa till genom att nämna hur “vi” i det här fallet kan hjälpa “dig”, det vill säga läsaren. Se till att praktiskt taget varje mening i din text är lösningsfokuserad utifrån hur läsaren kan ha nytta av utbudet som företaget kan erbjuda.

Det finns mer än ett sätt att beskriva något. Utmaningen är att hitta tonen som framhäver funktioner som läsaren letar efter samtidigt som den är vänlig och inbjudande. Att sälja är inte detsamma som att vara påtryckande. Leta istället efter brister i materialet från konkurrenternas sajter och använd detta som en möjlighet att skriva bättre innehåll.

 

Tio tips på hur du skriver en lyckad kategoribeskrivning

Var informativ, och framför allt, håll den korrekt och i nivå med verkligheten. Att använda superlativa formuleringar och lova orealistiska resultat kommer att göra mer skada än nytta. Om du följer dessa tips blir det lättare för dig att skapa en välskriven kategoribeskrivning varje gång:

  • Håll din H1 kortfattad. Ofta räcker det med kategorinamnet.
  • Kom alltid ihåg att ta med kategoriämnet redan i första stycket.
  • Se till att använda synonymer så att texten inte blir repetitiv.
  • Vänd dig alltid till läsaren direkt och som individ.
  • Övergångsord är avgörande för övergripande flyt och läsbarhet.
  • Skriv inte passiva former. Läsaren upplever alltid texten “nu”.
  • Skriv istället positiv, ärlig och korrekt information.
  • Gör dina rubriker engagerande och se till att de återspeglar innehållet.
  • Nämn inte reor eller rabatter. Håll produktbeskrivningen städsegrön, alltså att innehållet är aktuellt över tid.
  • Använd aldrig versaler för att understryka det du skriver, förutom om det är så som varumärken eller liknande skrivs.

 

Till sist

Om du har några frågor eller behöver någon annan typ av hjälp, skriv frågorna i kommentarsfältet när du skickar in. Då vet korrekturläsaren exakt vilken hjälp du behöver för att skapa bästa möjliga innehåll och bli en ännu bättre skribent.

 

Lycka till med skrivandet!

Was this article helpful?